MitmekesisusTeadaanded
ADM TOETAS EESTI INIMõIGUSTE ARUANDE KOOSTAMIST JA VäLJAANDMIST

Täna tutvustas Eesti Inimõiguste Keskus värsket inimõiguste aruannet, mis käsitleb arenguid Eestis aastatel 2018-2019. Aruande koostamist ja väljaandmist toetasid ADM, Swedbank ja eraisikutest annetajad.

Täna tutvustatud aruandes “Inimõigused Eestis 2020” jõutakse järeldusele, et inimõiguste olukord on Eestis viimaste aastate jooksul paranenud. Samas märgivad aga aruande koostajad, et Eesti ühiskonda ohustab sallimatu retoorika levik, ajakirjanduse ja sõnavabaduse olukord ning üha enam domineeriv arusaam, et inimõigused on ainult enamuse õigused.

Oleme ADM-is alati seisnud võrdsete õiguste eest nii oma ettevõttes kui ka väljaspool seda – selle aasta alguses kirjutasime alla Eesti mitmekesisuse hartale ja teeme koostööd ka erinevate inimõigusorganisatsioonidega, näiteks Amnesty International. Usume, et mitmekesine keskkond on uuenduste jaoks vajalik, kuid kui tahame, et selline keskkond eksisteeriks ka pikemalt, peame esmalt tagama, et igaühe individuaalsed õigused oleksid kaitstud. Aruandest „Inimõigused Eestis 2020” selgub, et Eesti on viimase paari aasta jooksul teinud positiivseid edusamme, kuid näeme ka seda, kui palju on veel vaja ära teha, seega loodan, et see tõusutrend jätkub tõusuteel,“ ütles ADM Cloudtechi juht Klemens Arro.

Aruanne “Inimõigused Eestis 2020” koosneb 12 peatükist, mille autorid on valitsusest sõltumatud eksperdid. Aruandes käsitletakse näiteks rahvusvähemuste, pagulaste, varjupaigataotlejate ja puuetega inimeste olukorda, samuti näiteks kogunemisvabaduse, õigusmõistmise ja sõnavabaduse temaatikat. Aruanne ilmub aastast 2007 ning seda antakse välja annetuste toel.

Eesti Inimõiguste Keskus on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon, mis seisab koos toetajatega iga inimese õigusi ja vabadusi austava Eesti eest.

Aruanne on kättesaadav siin: https://humanrights.ee/materjalid/inimoigused-eestis-2020