Tunnustused
CREDITINFO TUNNUSTAS ADM GRUPPI „EDUKA EESTI ETTEVõTTE“ TUNNISTUSEGA

Rahvusvaheliselt tuntud ning Eestis suurim tegutsev krediidiinformatsiooni pakkuja Creditinfo Eesti AS on viimased 13 aastat tõstnud tiitliga „Edukas Eesti Ettevõte“ esile neid Eesti ettevõtteid, kelle krediidireiting on silmapaistvalt kõrge. Nende ettevõtete sekka kuulub nüüd ametlikult ka ADM.

Krediidireiting on näitaja, mille alusel on võimalik hinnata ettevõtteid nende majanduslikust küljest. Selleks, et saavutada kõrge reiting, peavad korras olema ettevõtte majanduslik olukord ja maksekäitumine ning ka finantstulemused peavad olema head.

Creditinfo kasutab nende aspektide hindamiseks ligi 400 erinevat majandus- ja finantsnäitajat, mille analüüsimise põhjal määratakse ettevõttele krediidireiting. Kõrgeim võimalik saavutatav tase on AAA ehk suurepärane krediidireiting, mis näitab, et tõenäosus, et ettevõtte läheb eesoleva aasta jooksul pankrotti või et krediteerimise korral on ettevõtte maksejõuetu, on väga madal.

Tunnustamaks neid Eesti ettevõtteid, kelle majanduslik käitumine on neile järjepidevalt toonud kaasa kõrge krediidireitingu ning kes on seeläbi panustanud Eesti majanduse ning ausa ärikultuuri arengusse, on Creditinfo välja andnud juba 13 aastat tiitlit „Edukas Eesti Ettevõte“. Tiitlit antakse välja vaid nendele ettevõtetele, kelle krediidireiting on tasemetel AAA ehk suurepärane, AA ehk väga hea ja A ehk hea. See tähendab, et tiitel võimaldab ettevõtetel end konkurentidest positiivselt eristada, tõstes esile nende väga head krediidivõimet ja usaldusväärset käitumist. Eesti ettevõtetest on täna saavutanud stabiilselt kõrge krediidireitingu vaid vähesed – 4,3%. Tunnistus on seega kiitus nii ettevõtetele endile kui ka nende töötajatele.

Tänavu oktoobris pälvis ADM grupp AAA krediidireitingu ning hinnatud tiitli „Edukas Eesti Ettevõte 2015-2019“, mis näitab, et ettevõte on viimased viis aastat järjest hoidnud stabiilselt kõrget krediidireitingut. Teisisõnu näitab see tunnistus, et tegu on ettevõttega, kelle finants- ja majanduskäitumine on järjepidevalt olnud eeskujulik ning kes on seega turul usaldusväärne partner ka pikemas perspektiivis.

Eduka Eesti ettevõtte tunnustus näitab selgelt, et oleme meeskonnana silma paistnud mitte ainult oma põhitegevuses – hallatavates pilvelahendustes –, vaid ka kõiges muus, mida teeme ja oleme teinud. See sertifikaat on ka tugev positiivne signaal kõigile meie olemasolevatele ja tulevastele partneritele Suurbritannias ning teistes Euroopa riikides, sest tiitel on rahvusvaheliselt tunnustatud ja see kinnitab, et oleme usaldusväärne partner, keda saab usaldada. Alati!” ütles ADM Cloudtechi tegevjuht Klemens Arro.

Tulevikuks on ADM seadnud endale eesmärgiks hoida saavutatud kõrget taset. “Iga ADM grupi ettevõte on teinud palju selleks, et jõuda sinna, kus oleme praegu. Lubame, et lähiaastatel hoiame sama kõrgetasemelist krediidireitingut,” ütles Arro.