Tervishoid
PILVETEHNOLOOGIA TERVISHOIUVALDKONNAS

Pilve migreerumine

Mistahes organisatsiooni pilve migreerumiseks on tarvis teha mitmeid erinevaid tegevusi, mis tagavad korrektselt optimeerituna märkimisväärse aja ja raha kokkuhoiu.
Iga pilvemigratsioon koosneb kolmest peamisest sammust:

  1. planeerimine ja ettevalmistus,
  2. pilvekeskkonna valimine
  3. andmete ning rakenduste pilve migreerimine.

Planeerimine ja ettevalmistus
Suuremad migratsiooniprojektid nõuavad põhjalikku tehnilist ettevalmistust ning mitmete oluliste otsuste vastuvõtmist. Kui projektiga on seotud spetsialist, kel on laialdaselt töökogemust eri sektorides ja projektides, võib just see isik mängida kriitilist rolli projekti edukas läbiviimises.

Rakenduste pilve migreerimiseks on olemas kaks põhilist viisi. Esimene on nö „tõsta ja nihuta“ lähenemine, mille puhul tõstetakse lihtsalt majasisene rakendus otse pilve. Sel juhul tehakse serveritega seoses väga vähe või üldse mitte mingeid muudatusi ning rakenduse osas tuleb teha ainult selliseid muutusi, mis võimaldavad sel uues keskkonnas töötada. Seega võib öelda, et see on küll kõige madalama riskiga valik, ent välistab samas võimaluse saada kasu pilvega kaasnevatest optimeerimis- ning automatiseerimisvõimalustest.

Teine ning ühtlasi palju põhjalikum lähenemine hõlmab rakendusele migreerimise käigus kohanduste tegemist, et ära kasutada pilve poolt pakutavaid teenuseid. Nagu eespool mainitud, võib tegu olla automatiseerimisega, dünaamilise koormuse tasakaalustamisega või serverivaba andmetöötlusega. Kui seda lähenemist korrektselt rakendada, võimaldab see märkimisväärset raha ning aja kokkuhoidu automatiseeritud süsteemiga, mida on pikas vaates oluliselt lihtsam hallata. Just seda lähenemist soovitame meie ADM Cloudtechis tervishoiusektoril pilve migreerimisel kasutada, kuna see võimaldab kõikidest eelistest võtta maksimumi ning tulevikus investeeringute pealt võimalikult suurt tulu teenida.

Pilvekeskkonna valimine
Pilvekeskkonnad saab jagada üksik- ja mitmikpilvedeks. Enamik üksikpilve mudeleid on mõeldud üheainsa teenuse või rakenduse jaoks, näiteks e-posti või kliendihaldussüsteemi jaoks. Ühtlasi on need ka enamasti lihtsamad kui mitmikpilved, kuid tuleb meeles pidada, et olenevalt ärivajadustest võib üksikpilv anda mõnevõrra vähem optimaalse lahenduse.
Mitmikpilv kasutab mitut pilvearvutusteenust ühes heterogeenses arhitektuuris, et vähendada sõltuvust ühest teenusepakkujast, suurendada paindlikkust, leevendada intsidentide mõju jne. Mitmikpilve keskkondade puhul on kasulik valida sellised pilveteenuste pakkujad, kes on spetsialiseerunud konkreetsetele vajadustele. Mitmikpilve puhul väheneb sõltuvus ühes teenusepakkujast, mis omakorda võib vähendada ka kulusid ning võimaldada rohkem paindlikkust.

Oma andmete ning rakenduste pilve migreerimine
Kui olete migreerumise korralikult ette valmistanud, siis kulgeb migreerumine ise kergelt ja sujuvalt.
Tervishoiusektor kasutab enamasti suuri andmebaase ning rakendusi, mille haldamiseks on vajalik AWS Snowball või MS Databox teenus. Need teenused aitavad maandada riske, pakkudes samal ajal kuluefektiivset ning turvalist andmeedastuslahendust.
Kui teie andmed on migreeritud, tuleb silmas pidada veel mitmeid olulisi punkte. Pilv on optimeeritud dünaamilisele ressursside jaotusele, mis tähendab, et selleks, et saaksite sellest päriselt kasu, peate te eelnevalt koostama plaani, kuidas te kavatsete olemasolevaid ressursse oma rakenduste vahel jaotada.

Hallatud teenused pilves

Miks on hallatavad teenused olulised tervishoiusektori jaoks?
Kui olete juba pilve migreerunud, siis saate kasutada mitmeid mugavaid lahendusi, näiteks on võimalik automatiseerida lihtsaid või korduvaid ülesandeid nagu tarkvara või raudvara uuendused, grupeeritud turvauuenduste ajastamine või uute vahendite juurutamine. See võimaldab organisatsiooni töötajatel keskenduda kriitilisema tähtsusega digialgatustele, mida pole võimalik automatiseerida. Samuti võimaldab see vähendada inimeste poolt tehtud vigade hulka, mis võivad suure hulga korduvate ülesannete tegemisel ette tulla.

Pilvepartneri valimine

Digilahenduste ettevõtet partneriks valides on soovitav veenduda, et uus partner on tõestanud oma kogemust ning edukust pilvega automatiseeritud lahenduste rakendamises. Soovitame kontrollida, kas valitava partneri kodulehel on teemakohaseid blogipostitusi või juhtumiuuringuid. Samuti võite ühendust võtta ja abi paluda mõnelt vastavalt erialaliidult või uurida, kas ettevõte on pilveteenuste pakkujate (nt AWS, MS Azure või Google) ametlik partner.

Automatiseerimine on täna mitmete pilveteenuste põhiomadus ning seda peab saama rakendada selleks, et oleks üldse võimalik mitmetest pilve poolt pakutavatest eelistest ka kasu saada.

Nagu eelnevalt mainitud, pakuvad ka peamised pilveteenuste pakkujad mitmeid erinevaid teenuseid, mistõttu ei ole enda konfiguratsiooni optimeerimiseks õigete teenuste valimine alati kõige lihtsam. See võib omakorda viia selleni, et klient maksab teenuste eest, mida ei kasutata piisavalt, ning tegelikkuses võib olemas olla teisi teenuseid, mis sobiksid teile vajalike ülesannete täitmiseks oluliselt paremini.

Soovitame valida partneriks ettevõtte, kes on vähemalt ühe, kuid soovitavalt mitme suure pilveteenuse pakkuja (nt Amazon ja Microsoft) sertifitseeritud partner ning kelle meeskonnas töötavad sertifitseeritud pilvearhitektid. Nii võib olla kindel, et tulevasel partneril on olemas vajalikud teadmised ning kogemused tagamaks, et pilve kolimine saab edukalt tehtud.

Kuidas seda infot leida? Enamasti peaks see ettevõtte kodulehel selgelt välja joonistuma, ent me soovitame seda üle kontrollida ka pilveteenuse pakkuja enda lehel (nt https://aws.amazon.com/partners/find).