Tervishoid
PõHIKüSIMUSED, MIDA TERVISHOIUSEKTORI DIGISTRATEEGIAT KOOSTADES ENDALT KüSIDA

Kas te kasutate oma tervishoiu andmete potentsiaali täies mahus ära?

Kõikidel tervishoiuasutustel on arvestatavas koguses tundlikke andmeid oma patsientide, arstide ning koostööpartnerite kohta. Mida enam lansseeritakse uusi digiteenuseid ning mida rohkem informatsiooni tekib juurde uutest allikatest ja seadmetest, seda enam kasvab ka nende andmete kogus.

Kuidas oleks võimalik kogu seda infot ära kasutada nii, et sellest oleks kasu tulevikustrateegiate kujundamisel? Uusimate pilvepõhiste tööriistadega nagu andmejärved (data lakes), masinõpe (machine learning) ning tehisintellekt (artificial intelligence) on võimalik andmekogu suurusest olenemata tohutult kiiresti tuvastada uusi trende.

Tänu tehisintellektile on diagnostikas toimunud mitmed märkimisväärsed arengud näiteks piltide kiirtuvastamises, sümptomite kontrollimises ning riskide kihistamises. Lisaks on tehisintellekti abiga võimalik isikustada vähipatsientide terviseuuringuid ja ravi, mis samaaegselt võimaldab arstidel oma oskuseid paremini rakendada, parema sisendi põhjal otsuseid teha ning aega säästa.

Seda tehnoloogiat saab kasutada veel mitmetel viisidel, näiteks selleks, et jälgida viiruste levikuid; tuvastada, kuhu on parasjagu vaja jaotada vahendeid või ennustada korduvpatsientide vastuvõtu määra.

Kas teil on majas sees olemas nende pilveteenuste juurutamiseks vajalik ekspertiis?

Kui ei, siis kuidas te otsustate, milline teenusepakkuja valida? Soovitame enne valiku langetamist küsida endalt järgnevat:

Kui lihtne on teie andmejärve väljaehitamine ning millised tööriistad on neil olemas teie aitamiseks?

Andmejärve kontseptsiooni kokku panemine ning selle väljaehitamine ei ole sirgjooneline protsess. Selleks on tarvis läbida mitmeid samme ning kaasata erinevates rollides inimesi. Teostamine ise võib aga aega võtta 3-12 kuud, olenevalt sellest, milline on teie lõppeesmärk. See-eest selline tööriist nagu AWS Lake Formation pakub automatiseeritud, kõrgkäideldavat ning kuluefektiivset andmejärve, millega tuleb kaasa ka kasutajasõbralik konsool otsingute ja andmekogude päringute teostamiseks.

Millised formaadid ning avatud standardid ühilduvad omavahel?

Siin on eesmärk tagada, et te ei jääks omandvormingute või -süsteemide lõksu, mille tagajärjel olete seotud ühe konkreetse pilveplatvormiga või saate oma andmeid liigutada ja töödelda ainult piiratud ulatuses. Seetõttu on tungivalt soovituslik luua avatud andmejärvi, kus andmeid hoiustatakse avatud vormingus ning neile on võimalik ligi pääseda avatud, standardipõhiste liideste kaudu.

Kui turvaline on nende infrastruktuur ning millised sertifikaadid on nad omandanud?

Pakkuja teenused peavad olema loodud turvalisuse põhimõttel ehk et pakkuja peab lähtuma põhimõttest „turvalisus ennekõike“ ning suutma palve korral esitada sõltumatu osapoole poolt teostatud auditite tulemusi ning sertifikaate. Seda teemat käsitlesime lähemalt eelnevas artiklis, mille leiate siit.

Kui skaleeruvad ning kuluefektiivsed on pakkujad?

Andmete kogus kasvab eksponentsiaalselt, kuid teie kulud ei peaks järgima sama mustrit. Teie valitud pakkujal peaksid olema erilahendused, mis aitavad vähendada teie arvutuskulusid, näiteks automaatne skaleerumine ning allahinnatud teenustega integreerumine. Nii võimaldab näiteks Amazon EC2 Spot Instances teil ära kasutada kasutamata EC2 mahtu AWS pilves, mida müüakse kuni 90% soodsamalt.

Kas nad pakuvad analüütika koolitusi ning sertifitseerimist?

Kui te võimaldate oma töötajatele aega täiendada oma oskuseid ning õppida oma töös analüütikat kasutama, saate te tulevikus näha suuremat tulu oma investeeringute arvelt. Ühtlasi aitab see teil tuleviku tervishoiualgatuste raames paremini oma strateegiat paika panna ning otsuseid langetada.

Kokkuvõte

Nii suure projekti mahtu ei tohi alahinnata, eriti kui teie meeskonnad on juba suure koormuse all. Seetõttu on kriitilise tähtsusega, et teie teenusepakkujal oleks olemas vajalik kompetents, et tagada hästi planeeritud üleminek. Samuti on oluline, et nad aitaksid teil seda protsessi ka läbida. Pakkuja peab oskama parimail viisil ära kasutada automatiseerimist, masinõpet ning tehisintellekti, et pakkuda teile kuluefektiivseim ning nutikaim lahendus teie andmejärve juurutamiseks.