Platform Engineering
PLATVORMIARENDUS JA KUIDAS SEE äRI MUUDAB

Platvormiarendus ehk platform engineering on uus tehnoloogiline lähenemine, mis võimaldab tänu kiiremale ja paindlikumale rakenduste tarnimisele oluliselt kiirendada ka äri kasvu. See pole siiski pelgalt tarkvaraarendajate uus mänguasi, vaid strateegiline muutus, mis mõjutab otseselt kogu organisatsiooni ja võib anda suure tõuke innovatsioonil põhinevaks jätkusuutlikuks arenguhüppeks.

Kultuuriline muutus

Platvormiarenduse suurim hüve peitub automatiseerimises ja vabaduses ise teha. Kuna platvorm hoolitseb turvalisuse ja töökindluse pärast, siis saavad arendajad kõiki vajalikke ressursse kasutada kohe ja ilma eelnevate kooskõlastuste ning vahepealsete sekkumisteta. Kui programmeerijatel on vabadus katsetada uusi ideid ja tehnoloogiaid ilma muretsemata, kas süsteemis võib miskit katki minna või kas see takistab teiste tööd, siis on ka kogu ettevõttes kergem juurutada katsetamise kultuuri ja olla tõhusam ning innovaatilisem. Sellise kultuuriga organisatsioonis ei pea juhid enam nii palju mikromanageerima, vaid saavad keskenduda kõige olulisemale – klientidele lisaväärtuse loomisele.

Küberjulgeolek ja madalad kulud

Värske IBM-i raporti järgi läheb üks andmeleke ettevõttele maksma keskmiselt 4 miljonit eurot. See on suurim summa viimase 17 aasta jooksul ja vähemalt praegu pole näha, et see trend muutuks – andmed on selleks liiga väärtuslikud, ja neid on aina rohkem. Platvormiarendusele üleminek tähendab ka uute turvapõhimõtete nagu krüpteerimise, autentimise, volitamise, logimise, jälgimise ning aruandluse kasutusele võtmist ja see omakorda aitab mitte ainult leevendada küberriske, vaid ka ennetada neid koos kõikvõimalike maine- ja tegevuskahjudega.

Paralleelselt andmekaitsega suudab platvormiarendus kontrollida ja optimeerida ka pilvega seotud kulusid. See on oluline, sest näiteks Gartneri hiljutise prognoosi kohaselt panustavad ettevõtted juba järgmisel aastal avaliku pilve kasutamisse 679 miljardit, kuid vähemalt osa sellest on tingitud pilveressursside ebatõhusast kasutamisest. Platvormitehnika aitab neid probleeme lahendada võimaldades arendajatele juurdepääsu ainult vajalikele ressurssidele ja hoiatades samas tarbetu raiskamise eest.

Viies kogu tarkvaraarenduse platvormile, mis automatiseerib samaaegselt nii turbe- kui ka kulupoliitikat kogu tarkvara tarnehelas, on ühekorraga tagatud turvalisus ja ka kontroll eelarve üle. Samas säilib ka täielik kontroll oma infrastruktuuri üle ning võib auga uhkust tunda keskkonnamõju reaalse vähendamise üle.

Korratusest paindlikkuseni

Sageli näeme, et ettevõtetel on mitu meeskonda, kes töötavad erinevate projektide kallal ja kasutavad erinevaid tööriistu, tehnoloogiaid ja metoodikaid, kuid ei koordineeri üksteisega oma tegevusi. Üldjuhul viib see üsna kergesti viivituste, vigade, konfliktide ja korduvate uuesti tegemisteni ja seda kõike ajal, kui kannatamatud kliendid on ukse taga ootamas.

Kuna platvormiarendus toetab kogu arendustsüklit alates varajasest planeerimisest ja lõpetades rakenduste kasutusele võtmisega, siis hõlmab see mitte ainult tehnilisi tööriistu, vaid ka võimekust võtta kasutusele uusi paindlikke praktikaid, nagu iteratiivne arendus, pidev integratsioon, pidev tarnimine, pidev tagasiside jne. Ja kuna platvormiarendusega muutuvad juhtimisprotsessid kõvasti paindlikumaks ning kiiremaks, siis paraneb ka tarkvaratoodete kvaliteet, kasvab nende usaldusväärsus ja turvalisus ning väheneb turule jõudmise aeg. Selliste sisemiste muutuste mõju ulatub ka väljapoole ettevõtet suurendades klientide rahulolu ja lojaalsust.

See artikkel avaldati Äripäevas 21.01.2024.