Platform Engineering
RAKENDUSTE ARENDAMISE VäLJAKUTSED JA PLATVORMITEHNIKA

Platvormiarendus, mis tegeleb IT-taristu haldamise ja rakenduste arendamise levinud väljakutsete lahendamisega, lahendab mitmed senised teravad probleemid. Kui siiani on nii arenduses kui ka IT-infrastruktuuri haldamisel levinud manuaalsed protsessid, mis on küll harjumuspärased, kuid sageli ebatõhusad, rohkete veavõimalustega ega toeta piisavalt äri eesmärke, siis rakendades platvormiarenduse standardiseeritud ja korduvkasutatavaid tööriistu ja komponente ning automatiseerides rakenduste juurutamist, testimist, jälgimist ja skaleerimist, muudetakse need levinud probleemid võimalusteks.

Viis väljakutset ja viis lahendust

Kvaliteetsete, kiirete ja turvaliste rakenduste arendamine on dünaamiline protsess, mis nõuab pidevat kohanemist ja innovatsiooni. See pole siiski nii lihtne, sest kõiki või enamus protsessidest käsitsi tehes seisame silmitsi mitmete väljakutsetega, mille ületamine on kas ajakulukas, kallis või hoopis võimatu. Platvormiarendusele üle minnes saavad enamus neist probleemidest kiired lahendused.

Infrastruktuuri seadistamine

Üldjuhul algab iga uus projekt taristu seadistamisega ja jätkub selle hooldamisega. Traditsioonilisel viisil toimetades võib see olla kulukas, aeganõudev, vigadele vastuvõtlik ning tekitada tehnilist võlga. Platvormiarenduses kasutatakse pilveteenuseid, konteineriseerimist ja infrastruktuuri koodina, mis aitavad luua standardiseeritud ja taaskasutatavaid komponente, mida saab hõlpsasti skaleerida ja uuendada. Tänu sellele on iga projekti alustamine kiirem ja tõhusam.

Erinevad protsessid ja standardid

Erinevatel ajaloolistel ja tehnilistel põhjustel võivad ühe organisatsiooni erinevad arendusmeeskonnad kasutada oma töös erinevaid protsesse ja standardeid. Nii võib kergesti tekkida ebaefektiivsus ja süsteemid võivad muutuda põhjendamatult keerukaks. Platvormiarendus aitab siin rakendades parimaid tavasid, poliitikaid ja juhiseid, mis sobivad ühtseks toimimiseks nii erinevates projektides kui ka meeskondades. Lisaks sellele aitab platvormiarendus muuta ka rakenduste arendamise, testimise ja juurutamise automaatseks ning tänu sellele ka oluliselt efektiivsemaks.

Rakenduste testimine erinevates keskkondades

Nii traditsioonilise lähenemise puhul kui ka platvormiarenduses tuleb iga rakendust enne avaldamist testida. Selle etapi kaks peamist väljakutset on seotud erinevate keskkondadega, kus rakendused töötama peaksid, ja vigade avastamisega liiga hilja, mistõttu tuleb teha toplettööd. Platvormiarenduse puhul tagavad automatiseeritud testid ja raamistikud rakenduste nõuetekohase töötamise erinevates keskkondades ning monitooringu- ja tagasisidetööriistad aitavad probleeme tuvastada ja lahendada enne, kui need kasutajaid mõjutama hakkavad.

Turvalisuse tagamine

Infrastruktuuri ja rakenduste turvalisuse tagamine võib osutuda üsna keeruliseks, eriti kui turvalisust ei testita üldse või kui turvareegleid ei järgita punktuaalselt. Platvormiarenduse automaatsed turbetööriistad ja -raamistikud skaneerivad ja auditeerivad infrastruktuuri ja koodi ning vajadusel juhivad arendaja tähelepanu võimalikele turvariskidele ja reeglite rikkumisele. Lisaks kontrollimisele suudab platvormiarendus ka andmeid krüpteerida ning rakendustele ligi pääsemiseks kasutada turvalist autentimist.

Komponentide haldamine

Serverite, komponentide ja rakenduste haldamine eri tarnijate ja andmekeskuste vahel võib ilma platvormiarenduseta olla päris keeruline ja ajamahukas. Platvormiarenduse inventuuri- ja konfiguratsioonitööriistadega (nt ülevaateid ja mõõdikuid taristu ja rakenduste jõudluse, kättesaadavuse ja kulude kohta) saab kõiki neid asju teha automaatselt ja turvaliselt.
Tänu sellele saab kergesti ressursse ja jõudlust optimeerida ning langetada paremaid äriotsuseid.

Kokkuvõtteks

Platvormiarendus on IT-infrastruktuuri ja rakenduste loomise ja haldamise viis, mis aitab rakenduste arendajatel parandada oma rakenduste arendusprotsessi ning pakkuda kiiremat, usaldusväärsemat ja turvalisemat äriväärtust. Seejuures ei ole oluline ettevõtte suurus ega arendustööde spetsiifika. Platvormitehnika võib pakkuda rakenduste arendajatele kiirema ja lihtsama ettevalmistamise, järjepidevamate ja tõhusamate protsesside ja standardite, usaldusväärsema ja kvaliteetsema testimise, turvalisema ja nõuetele vastava taristu ja rakenduste suurema nähtavuse ja kontrolli eeliseid.

See artikkel avaldati ITuudistes 29.01.2024.