KüBERTURVE

Küberturvalisuse tulevik PEAB olema ärijuhtide mure

Küberturvalisus on rahutus maailmas aina kriitilisema tähtsusega ja kes sellele piisavalt tähelepanu ei pööra, selle andmed saavad kurjategijad varem või hiljem kätte. Muutuvates oludes ei saa turvalisus, eriti digitaalne, olla aga enam ainult IT-osakonna pärusmaa – see teema peab olema kõikide juhtide laual juba praegu. Kõrgema turvalisuse oluline nurgakivi on null-usalduse ehk Zero Trust kasutusele võtmine.

Rünnakud pilve vastu suurenevad, aga see ei ole üllatav

IT uudiste portaal Geenius avaldas ADM Cloudtechi juhi Klemens Arro arvamusartikli pilveturvalisuse trendidest. Loe siit, miks on mitmikpilved aina populaarsemad ja kui oluline on Zero Trust poliitika rakendamine eri suurusega organisatsioonides. Pea pool kõikidest maailma organisatsioonidest on kokku puutunud andmete turvalisuse probleemidega. Tõepoolest, mida rohkem andmeid luuakse, seda rohkem neid andmeid ka lekib, turvaauditid ebaõnnestuvad ja rünnakud sagenevad. See on paratamatu osa iga tehnoloogia elukaarest ning pilv, mis on endiselt üks kõige turvalisematest viisidest oma andmeid hoida ja hallata, ei ole siin paraku erand. Enamasti ei ole alati abi ka uutest turbeteenustest ja -lahendustest, sest üldjuhul ei suuda ettevõtted iseseisvalt mõista, milliste lahendustega ennast kaitsta. Sellisele järeldusele jõudis turvafirma Thales oma hiljutises uuringus Cloud Security Study: Global Edition.

Turvalisus ja IT lahenduste elutsükkel

Küberturbe olulisusest räägitakse küll üha enam, kuid ka kõige koledamad intsidendid, mis meedia vahendusel avalikkuseni jõuavad, moodustavad tegelikult ainult jäämäe tipu. Küberründed on tugevas ja pidevas kasvutrendis ning on muutunud igapäevaseks osaks IT-süsteemide haldurite aina mahukamast tööst.