KUIDAS ME AITAME AMNESTY INTERNATIONALI ÜHENDKUNINGRIIKIDE HARUL VõIDELDA INIMõIGUSTE EEST KOGU MAAILMAS

Juhtumianalüüs

Amnesty International (Ühendkuningriikide haru) heategevusfond on üks 69-st Amnesty Internationali riiklikest asutustest. UK haru asutati 1961. aastal Londonis, kus asub nende peakontor tänaseni.

Amnesty teeb eriliseks ja tugevaks asjaolu, et nende puhul on tõesti tegu globaalse inimeste poolse liikumisega. Neil on üle 7 miljoni liikme kogu maailmas, kellest üle poole miljoni asuvad UK-s. Just nemad annavad Amnestyle nende võimu, juba ainuüksi oma arvukuse ning oma tegude sügavuse ja suurusega.

Amnesty International UK on pühendunud indiviidide kaitsmisele kõikjal, kus õiglus, ausus, vabadus ja tõde on ohustatud. Organisatsioon tegeleb inimeste seas teadlikkuse tõstmise ning nene harimisega ning oma tegevuse läbi loovad nad palju efektiivsemat ülemaailmset liikumist. Üks nende eesmärke toetav põhikanal on nende veebileht. 2015. aastani majutas Amnesty International UK oma veebilehte kohaliku teenusepakkuja juures, ent kuna vana lahendus ei suutnud pakkuda piisavat läbilaskevõimet, töövõimeaega, skaleeritavust, stabiilsust ning turvalisust, siis otsustas organisatsioon viia oma veebirakenduse usaldusväärsema partneri juurde.

Väljakutse

  • Stabiilne, efektiivne, skaleeritav ning turvaline veebileht, mis pakuks maksimaalset võimalikku töövõimeaega
  • Kliendi tegevusvaldkonnast tulenev suurem tõenäosus langeda küberrünnakute ohvriks
  • Ebaregulaarselt toimuvatest kampaaniatest tingitud ebaühtlane liikluskoormus
  • Kuna tegu on heategevusorganisatsiooniga, on kulutõhusus nende jaoks üks olulisemaid punkte
  • Uus teenusepakkuja peab suutma lisaks veebilehe migreerimisele teenust pärast ka pidevalt monitoorida ja hallata

Lahendus

ADM Cloudtech disainis uue skaleeritava veebiarhitektuuri, mis põhineb Amazon Web Services pilveteenustel. Lahendus kasutab erinevaid AWS komponente, mis tagavad piisavalt suure skaleeritavuse, turvalisuse ning töövõimeaja.

Veebirakendust majutatakse Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instantsides, mis pakub turvalist ja kohandatava suurusega pilvtöötlusmahtu. Lisaks on rakendus ära jaotatud kolme käideldavustsooni vahel. Automaatse skaleerumise võimaldamiseks kasutasime EC2 Auto Scaling Groups lahendust.

Andmebaaside jaoks kasutasime Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) teenust, mis lihtsustab relatsioonandmebaaside ülesseadmist, talitlemist ning skaleerimist pilves.

Parima võimaliku skaleeritavuse, töökindluse ja kulutõhususe tagamiseks on fotod, videod, failid ning osad süsteemi vahemälust majutatud Amazon Simple Storage Service’is (Amazon S3).

Parima ligipääsetavuse ja jõudluse tarbeks otsustasime suunata kogu liikluse läbi AWS CloudFront taristu, mis kasutab 187-st võrgupunktist koosnevat globaalset võrgustikku. See võimaldab Amnesty International UK-l toime tulla ka suuremate liikluskoormustega näiteks siis, kui nad korraldavad kampaaniaid.

Selleks, et veebileht oleks võimalikult hästi turvatud, ent samas kulutõhus, kombineerisime omavahel AWS CloudFront taristu ja AWS Web Application Firewall (WAF) tulemüüri, mis kaitseb veebirakendusi levinumate turvaaukude ärakasutamise ning DDoS rünnakute eest.

Uute arenduste testimiseks tegime valmis ka eraldi AWS taristu.

Ajajoon


2014
väljakutsete ja probleemkohtade kaardistamine

Mär-juun 2015
uue arhitektuuri disainimine

Juun-okt 2015
uue arhitektuuri ülesseadmine, AWS teenuste ja tööriistade seadistamine

Okt 2015
lahenduse testimine

Nov-dets 2015
ettevalmistused live’i minekuks

Dets 2015
viimane tarkvara ja andmete üleviimine AWSi

Jaan 2016
lahendus läks live’i

Tiim

Selleks, et me suudaks lahenduse võimalikult kiiresti ellu viia, panime kokku professionaalse tiimi, kuhu kuulusid pilveteenuste arhitekt, süsteemiadministraator, tarkvaraarhitekt, back-end arendajad, testijad, projektijuht ning kliendihaldur.

Eelised

AWS pakub oma valdkonnas parimat töövõimeaega, mis omakorda tähendab, et sisu on paremini saadaval. Varasema lahendusega võrreldes pakub uus AWS’il põhinev lahendus sajaprotsendilise töövõimeaja (eelnevalt 98,56%); null päeva rikkeaega (eelnevalt kolm päeva kuue kuu jooksul); ei ühtegi katkestust (eelnevalt 712 katkestust kuue kuu jooksul); ning paremat keskmist lehelaadimise kiirust (0,12 sekundit vs 2,42 sekundit).

Amnesty International UK veebileht on kaitstud küberrünnakute eest ning on alati üleval ja kättesaadav.

Ka kõige suurem liikluskoormus ei mõjuta lehe jõudlust.

Tänu kulutõhusale lahendusele säästab ettevõte 30% majutuskuludelt.

Amnesty International UK veebileht võimaldab sadadel tuhandetel inimestel hakata hetkega inimõiguste eest võitlema.

Tagasiside kliendilt

Tänu ADMi poolsele ettevaatlikult teostatud migratsioonile ning meie majutuskeskkonnale väga oskuslikult loodud uuele arhitektuurile oleme me säästnud väga palju aega ja raha. Meie töötajad peavad vähem aega kulutama probleemide lahendamisele ning samaaegselt vähenesid meie majutuskulud 30% võrra. Samuti hoidsime raha kokku arendustööde arvelt ning vähenes see aeg, mis kulub mõne uue funktsionaalsuse juurutamisele.

Meie veebileht on nüüd märkimisväärselt kiirem kui enne ning mis kõige olulisem, me saame nüüd skaleeruda vajadusel ka nii palju, et sajad tuhanded inimesed saaksid hetkega reageerida ja ühineda võitlusega inimõiguste eest. Uuendatud veebileht pakub meile ka stabiilset vundamenti, millele luua ambitsioonikaid veebirakendusi – asi, millest varem võisime vaid unistada.

Hr. Sam Strudwick, Amnesty International UK kommunikatsiooni- ja kaasamise juht/kaasavusjuht

Tahad rohkem teada?